RLE - Refractive Lens Exchange

RLE är operationsmetoden som korrigerar olika typer av synfel (närsynthet, översynthet, astigmatism) genom att avlägsna ögats egen lins.

Samma metod används även för behandling av ålderssynthet. I själva verket innebär detta att man utför en gråstarrs operation på ett öga där linsen fortfarande är klar (utan gråstarr).

Fakta om RLE

Fördelar

•Snabb synrehabilitering

•Enkla rutiner

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information om RLE

Telefon: 0200-12 01 01

Epost: info@novius.se

Kort om operationen

Operationen görs i lokalbedövning och är helt smärtfri. Det tar ca 10 min att utföra själva ingreppet. Man opererar ett öga i taget.

Via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan tas den egna linsen bort genom finfördelning och utsugning med ultraljudsteknik. Därefter sätter man in en konstgjord plastlins. Dessa linser är högteknologiska produkter individuellt skrädarsydda för att uppnå högsta möjliga optiska kvalitet. Den nya linsen kan dock inte akommodera. Denna typ av operation lämpar sig därför för patienter som redan befinner sig i den åldern då den egna linsen ändå förlorat sin naturliga förmåga att akommodera. I vissa extrema fall kan den dock övervägas även hos yngre patienter.

Vanligtvis uppnås mycket god synskärpa redan dagen efter operation. Ögondroppar används under 3-4 veckor.

 

 

Vid närsynthet är ögat för långt eller hornhinnan för krökt.

Strålarnas brytningspunkt hamnar därför framför näthinnan vilket leder till oskarp syn.

Genom att byta ut den egna (humana) linsen med en konstgjord lins av förbestämd styrka (IOL) ändrar man ögats brytningsförmåga.

Detta leder till en mycket exakt förskjutning av strålarnas brytningspunkt som nu hamnar på sin rätta plats, näthinnan. Resultatet blir normal synskärpa.

Laserrobotassisterad linsoperation

Catalys-30KLaserrobotassisterad linsoperation.

Novius Ögonklinik har inkorporerat i sin verksamhet CATALYS® Precision lasersystem för att utföra katarakt- och RLE-operationer. Vi är den första kliniken i Sverige och bland de första i Skandinavien att använda ett avancerat så kallad ”femtosecond” kataraktlasersystem för denna typ av kirurgi.

Att utföra katarakt- och RLE-operationerna med laserrobotassistans ger oss fantastisk reproducerbarhet, precision, säkerhet och ger oss även möjligheten att utföra en skonsammare operation. Förutom allt detta kan vi i ett tidigt skede presentera för landets patienter med gråstarr som är i behov av en operation, innovativa och förbättrade intraokulära linser speciellt anpassade för operationer genomförda med laserrobotassisterad linskirurgi©. Dessa linser ger en bättre centrering över den optiska axeln vilket leder till nästintill eliminering av störande optiska effekter samtidigt som den utmärkta synskärpan bibehålls över tiden eftersom linsen inte riskerar att decentrera.

Lasern verkar under ständig och oavbruten tredimensionell kontroll av en inbyggd optisk tomograf som avbildar de olika anatomiska strukturer och leder laserstrålen i det av kirurgen förutbestämda operationsmönstret.

Våra seniora ögonkirurger har varit involverade i utvecklingen av linskirurgiska tekniker i över 25 år och fortsätter att vara dedikerade till att erbjuda patienterna tillgång till ögonkirurgi i världsklass genom sin långvariga erfarenhet och allmänt accepterad skicklighet samt genom användningen av avancerad teknologi och operationsrutiner. Medan linskirurgin är en av de vanligaste typerna av ögonkirurgiska ingrepp som utförs med utmärkta resultat av Novius kirurgerna, är det samtidigt ett tekniskt komplicerat ingrepp och kräver betydande kirurgisk skicklighet för att genomföra det stora antalet manuellt levererade operationssteg. Våra kirurger har inkorporerat femtosecond lasern i linskirurgin som under deras kontroll kan leverera följande:

  • Skapa ”perfekta” och reproducerbara snitt, i fråga om storlek, läge och arkitektur utan att använda ett knivblad. Detta är viktigt för att få självtätande, ”suturfria” snitt och för att hjälpa till att förebygga infektioner.
  • Skapa en perfekt centrerad och med förutbestämd storlek kapsulotomi (runt snitt på den mänskliga linsens framsida) . Dess perfekta form, centrering och storlek skapad av CATALYS spelar en avgörande roll för centrering av den nya artificiella linsen, vilket kan ge bättre syn, särskilt när den används i kombination med multifokala, toriska och andra komplexa intraokulära linsimplantat.

Manuell-kapsulotomi            Catalys-kapsulotomi         

Manuell kapsulotomi                                                                                 Kapsulotomi med CATALYS

  • Mjuka upp kristallinlinsen där katarakten har bildats. Detta tillåter kirurgen att använda mindre ultraljudsenergi för borttagningen av den grumliga linsen vilket är skonsammare för ögat.
  • Skapa möjlighet till exakta i storlek och placering snitt på hornhinnan för att minimera eller eliminera befintlig astigmatism.

Laserrobotassisterad linskirurgi© utrustar Novius kirurgerna med ett precisionsinstrument som levererar ett antal av de manuella operationsstegen på ett tryggare, mer exakt och mer skonsamt sätt.

 

Fördelar  & risker med RLE

Fördelar

•Snabb synrehabilitering

•Enkla rutiner

Risker

Det bör betonas att RLE är ett kirurgiskt intraoculärt ingrepp. Traditionella risker som förknippas med alla typer av kirurgi (infektion,inflammation) kan således förekomma,även om de är sällsynta. Sällan förekommande vid RLE är också komplikationer som näthinneavlossning eller svullnand av ”gula fläcken”.

Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant och diskuteras med dig vid förundersökningen.

Intraokulära linser

Tecnis MF. Asfärisk multifokal lins.

Tecnis är den först lanserade asfäriska teknologin på marknaden.Denna multifokala lins har också en trappstegsformad svarvning på ena ytan som gör att ljusstrålarna bryts på så sätt att man får bra syn både på långt och nära håll. Närseendet med denna lins ligger på ca 35 – 40 cm. Produceras i Acryl.

ReStore +3.

Asfärisk multifokal lins.

Denna lins har en trappstegsformad svarvning på ena ytan som gör att ljusstrålarna bryts på så sätt att man får bra syn både på långt och nära håll. Närseendet är på 40 – 45 cm. Produceras i Acryl.

AcryLISA MF Toric.

Asfärisk, torisk och multifokal lins.

Den modernaste av alla linser. Svarvad för att korrigera brytningsfel samtidigt som den återställer synen både på långt och nära håll. Kräver specialbeställning och specifik operationsteknik. Närseendet ligger på 40 – 45 cm.Produceras i acryl.

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.
  • Namn

  • Telefon & E-mail