Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

Åldersförändringar på gula fläcken

Näthinnan fungerar som filmen på en kamera. Den fångar upp våra synintryck. I dess celler omvandlas ljussignalerna till impulser som förs vidare till hjärnan via synnerven. Ögats optiska system (hornhinna och lins) ser till att fokusera de infallande ljusstrålarna så att bilden blir så skarp som möjligt. Området på näthinnan där de fokuserade ljusstrålarna faller kallas gula fläck (makula). Medan den största delen av näthinnan har som uppgift att tillhandahålla det perifera seendet (synfältet) så är gula fläcken ett litet område (2-3 mm) som ser till att mäniskan ser skarpt och kan urskilja detaljer som vid läsning, igenkännande av ansikten etc. Pga. denna viktiga funktion kan även små förändringar i detta område ha allvarliga effekter på synen.

Åldersförändringar på gula fläcken förekommer oftast hos personer som är över 60 års ålder och är den vanligaste orsaken till kraftig och bestående synnedsättning. Ca 20 % av alla som är mellan 60-70 drabbas av sjukdomen och risken ökar med stigande ålder. Kvinnor drabbas oftare än män.

Fakta om makuladegeneration

  • 20 % av alla över 60 drabbas
  • Suddig syn är det vanligaste symptomet
  • Två typer – torr och våt

Behandling för våt makuladegeneration

  • Vitamintillskott
  • Injektioner
  • Fotodynamisk terapi
  • Laserbehandling

 

Enligt gällande regionbestämmelser beträffande säker kontakt med vårdgivare via nätet så kan detta uppnås enbart via Mina vårdkontakter på 1177.se eller via “Mina ärenden Novius”. Ni finner länkar nedan.

Mina ärenden Novius

1177

Faktorer som ökar risken

Olika typer

Torr makuladegeneration (Torr AMD) – är den vanligaste formen av åldersförändring och drabbar 80-90 % av personerna som får sjukdomen. Orsaken är okänd. De ljuskänsliga cellerna förstörs och det centrala seendet blir successivt sämre. Sjukdomen börjar oftast på ena ögat och kan med tiden övergå till att omfatta även det andra ögat. Synen nedsätts oftast mycket långsamt och leder inte till total blindhet.

Våt makuladegeneration – drabbar resterande 10-20 % av personerna som får sjukdomen. Orsaken är att onormala, nybildade kärl växer under gula fläcken och läcker vätska eller blöder med snabb synnedsättning som följd. Det leder ofta till ärrbildning i gula fläcken och bestående synnedsättning. Tidigt upptäckt kan skadan begränsas med olika typer av behandlingar.

Symptom

1. Normalt utseende 2. Krokiga linjer vid degeneration

Det vanligaste symptomet vid torr degeneration är synnedsättning som med tiden utvecklas till en fläck centralt i synfältet.

Om synen blir krokig kan det röra sig om en övergång till våt makuladegeneration och behöver undersökas och eventuellt behandlas fortast möjligt. Ett enkelt sätt att själv, som patient, kontrollera det krokiga seendet är genom ett Amsler rutnät.

 

Undersökningar

Synskärpa är det enklaste sättet att följa upp utvecklingen av maculadegenerationen.

Undersökning i mikroskop ger ögonläkaren tillräckligt med information för att ställa diagnosen och följa upp utvecklingen av sjukdomen.

Fotografering av ögonbotten ger möjlighet att jämföra olika undersökningstillfällen i detalj.

OCT (Optical Coherence Tomography) – ger snittbilder av gula fläcken med möjlighet att i detalj urskilja de olika cellagren och förändringarna orsakade av sjukdomen.

Kontrastbildsundersökning (angiografi) om ögonläkaren misstänker en våt förändring så utförs denna undersökning för att exakt fastställa positionen av förändringen som sedan står till grund för val av behandling.

 

Behandling

Torr makuladegeneration
PBM (Photobiomodulation) är en ny typ av ljusbehandling med olika våglängder och lovande resultat för en förlängd tidsperiod med bibehållen funktionell syn. Fråga oss om denna typ av behandling.Vitamin- och antioxidanttillskottt rekommenderas.

Våt makuladegeneration
Med tidig diagnos och rätt val av behandling kan man fördröja utvecklingen av förändringen. Det är viktigt att komma ihåg att ingen behandling botar sjukdomen utan enbart stabiliserar tillståndet och fördröjer etableringen av kraftig synnedsättning.

Injektioner av läkemedel – Eftersom det växer onormala kärl under gula fläcken vill man med denna typ av behandling stoppa tillväxten av dessa bräckliga och lättblödande kärl genom att spruta in i ögat medel som motverkar tillväxtfaktorerna för dessa kärl. Injektionerna behöver upprepas tills man ser att effekt har uppnåtts.

Fotodynamisk terapi – Denna teknik innebär laserbehandling av valda områden på gula fläcken. Man sprutar först ett läkemedel i venen i armen som färdas med blodcirkulationen till ögats nybildade och onormala kärl. Väl där aktiveras dess effekt med en laserstråle och förstör de onormala kärlen.

Laserkirurgi – Används bara om de onormala kärlen ligger utanför det absoluta syncentrumet eftersom själva laserbehandlingen förstör även kringliggande vävnad och orsakar ökande dimsyn om den appliceras i den mest centrala delen av gula fläcken.

Kom i kontakt med oss!

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.