Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

Ålderssynthet – Presbyopi

Även om man som ung har haft, medfödd eller opererat sig till, perfekt syn kommer man med all säkerhet att utveckla ålderssynthet (presbyopi*) kring 40 års ålder.

 

Vad är ålderssynthet?

Ålderssynthet kallas oförmågan att fokusera på nära håll som leder till behovet av läsglasögon. Det är ingen sjukdom utan ett tillstånd och är en del av den mänskliga kroppens generella åldrande.

 

Vad orsakar ålderssyntheten?

Den mest accepterade teorin om ålderssynthetens uppkomst i ögonläkarkåren är den, som vidhåller att den mänskliga linsen som i unga år är mjuk, elastisk och rörlig, växer och successivt förlorar sin elasticitet, vilket leder till begränsad rörlighet och anpassningsförmåga.

Den skiljer sig från närsyntheten, översyntheten och astigmatismen som alla tre är tillstånd som är relaterade till ögonglobens form och orsakas av genetiska faktorer eller sjukdomar och skador. Ålderssyntheten samexisterar ofta med de ovannämnda tillstånden.

 

Hur behandlas ålderssynthet?

Det enklaste sättet att behandla ålderssynthet är med ett par glasögon men när det gäller operativa ingrepp så finns det följande att välja mellan:

  1. RLE (Refractive Lens Exchange) är operationsmetoden som korrigerar olika typer av synfel (närsynthetöversynthet,astigmatism) genom att avlägsna ögats egen lins.
  2. Monovision är ett sätt att skapa ett optiskt system där det ledande (dominanta) ögat fokuserar på långt håll och det icke dominanta fokuserar på nära. Detta kan uppnås antingen med en laseroperation på hornhinnan eller en RLE.

Varför ser man sämre när man blir äldre?

Personer över 50 års ålder brukar klaga på att synen inte längre är vad den en gång hade varit.

Medicinskt kallas detta tillstånd, försämrad synkvalitet. Orsaken är obalansen mellan de två linssystemen i ögat, hornhinnan och linsen. När den sistnämndes rörlighet och anpassningsförmåga begränsas med åren, uteblir det tidigare välfungerande samspelet mellan dessa två system och resultatet är oskarp syn

1. Hornhinnan med sin specifika form( brant centralt och flack i periferin) har positiva sfäriska avvikelser. Positiva sfäriska avvikelser kanske låter som något bra men orden förvirrar därför att när dessa föreligger så har man en sämre optisk kvalitet.

Dessa normalt förekommande positiva sfäriska avvikelser på hornhinnan neutraliseras av negativa sådana på linsen. Resultatet av detta samspel blir att det unga ögat har väldigt lite sfäriska avvikelser vilket leder till att ljusstrålarna fokuseras skarpt på näthinnan (se bild 1) med en högkvalitativ funktionell syn* som följd.

* funktionell syn- förmågan att kunna se klart i olika ljusförhållanden

2. I takt med att linsen växer och blir mindre elastisk hos äldre människor tappar den egenskapen att neutralisera hornhinnans positiva sfäriska avvikelser. Det väl fungerande samspelet mellan hornhinna och lins uteblir. Det resulterar i att det åldrade ögat har positiva sfäriska avvikelser. Ljusstrålarna fokuserar inte skarpt på näthinnan (se bild 2) med en försämrad funktionell syn och nedsatt bildkvalitet som följd.

Fakta om Ålderssynthet – Presbyopi

Kom i kontakt med oss!

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.