Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

Corneal Cross Linking

Tekniken baserar sig på teorin om att kollagen fibrerna i hornhinnan vid keratokonus förlorar sitt egenskap att korslänkas vilket orskar en försvagning av hornhinnan med toppighet (konformighet) som följd.

Hur går Coroneal Cross Linking till?

Genom att använda riboflavin ögondroppar i 30 minuter som sedan aktiveras med UVA-strålning uppstår en sammanflättning av riboflavinet med fibrilerna i hornhinnan med en ökad stabilitet som följd.

Det åldrade ögats optik

Innan vi börjar med att beskriva de optiska avvikelserna på det åldrade ögat ska vi göra en kort genomgång om hur det unga ögats optik fungerar. Optiska avvikelser – termen är beskrivande och tydliggör att det rör sig om avvikelser från den perfekta brytningen, i ögat som optiskt system, som leder till försämrad bildkvalitet. Det finns många olika typer av optiska avvikelser men de som mest påverkar bildkvaliteten negativt är de sfäriska.

Fakta om Corneal Cross Linking

  • Stoppar sjukdomens utveckling
  • Förstärker hornhinnan

 

Enligt gällande regionbestämmelser beträffande säker kontakt med vårdgivare via nätet så kan detta uppnås enbart via Mina vårdkontakter på 1177.se eller via “Mina ärenden Novius”. Ni finner länkar nedan.