Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

ICL (Intraocular Collamer Lens)

De olika typen av synfel (närsynthetöversynthet och astigmatism) kan även behandlas med hjälp av en mycket tunn konstgjord ”extra lins” som placeras i ögat mellan regnbågshinnan och den egna linsen, (i den s k bakre kammaren).

Linsen är gjord av kollagen. Ingreppet är således intraoculärt och är inte beroende av hornhinnans tillstånd. Kontraindikationer för ICL kan dock förekomma beroende på tillståndet i övriga delar av ögat.

ICL är ett renodlat mikrokirurgiskt ingrepp och bör utföras endast av ögonkirurger som fått speciell utbildning för detta ändamål.

Kort om ICL operationen

Operationen görs i lokalbedövning och tar ca 20 min att utföra. Man opererar alltid ett öga i taget. Det andra ögat kan opereras efter 1 dag.

Via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan och med hjälp av speciella instrument injiceras ”extra linsen” in i ögat och placeras framför den egna linsen.

Viss obehagskänsla med skav kan förekomma, men riktig värk får man vanligtvis inte. Märkbar synförbättring konstateras redan dagen efter operation. Ögondroppar används under 3-4 veckor.

Fördelar med ICL

  • Snabb synrehabilitering.
  • Oförändrat mörker och kontrastseende.
  • Jämfört med laseringreppen är denna metod reversibel (linsen kan lätt bytas ut om det anses nödvändigt).
  • Mycket stora synfel kan korrigeras och tekniken lämpar sig framförallt för de fall som av olika anledningar inte passar för ögonlaser. Kombination av båda teknikerna kan övervägas vid extremt stora synfel.

Risker med ICL

Det bör betonas att ICL är ett kirurgiskt intraoculärt ingrepp. Traditionella risker som förknippas med alla typer av kirurgi (infektion, inflammation) kan således förekomma, även om de är sällsynta. Förekommande, men sällsynta komplikationer vid ICL är också förhöjt ögontryck samt gråstarrsbildning.

Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant och diskuteras med dig redan vid förundersökningen.

Kom i kontakt med oss!

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.