Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

inLASIK (FS LASIK)

InLasik (FS LASIK) är den mest moderna metoden idag, det ger minst besvär och det är också den metoden du som patient återhämtar dig snabbast ifrån. InLasik är helt laserstyrd, ger bättre synskärpa och har lägst risk för ombehandlingar. Du har nästan full syn bara några timmar efter behandlingen.

Varför inLASIK?

 • Fullt laserstyrd
 • Ökad säkerhet och mindre risk
 • Bättre synskärpa
 • Mindre risk för torra ögon
 • Lägst risk för ombehandlingar

Hur går inLASIk till?

 • FS-laserstrålen fokuseras väldigt noggrant på ett förbestämt djup på hornhinnan och tusentals mikroskopiska gasbubblor skiktar vävnaden.

 • FS-lasern skräddarsyr formen, tjockleken, kanten och andra parametrar på den skyddande hornhinnefliken.

 • Fliken lyfts försiktigt och synfelet behandlas med den andra lasermaskinen som kallas EXCIMER.

Fördelar & risker med inLASIK (FS LASIK)

Fördelar med inLASIK (FS LASIK)

 • Snabbare läkning och synrehabilitering än alla andra ögonlaserbehandlingar
 • Nästa full syn några timmar efter behandlingen
 • Behöver inte vara borta från arbetet
 • Kirurgen har möjligheten att skräddarsy den skyddande fliken
 • Ögonlaseroperationer hos oss har en sammanlagd risk på mindre än 0.5% och med FS-teknologin minskar den ytterligare

Risker med inLASIK (FS LASIK)

Excimerlaserbehandlingen leder alltid till en viss vävnadsreaktion. Därför bör du vara medveten om, att vissa biverkningar kan förekomma. Dessa beror vanligtvis på den individuella läknings processen.

Till de mest vanliga biverkningarna hör återkomsten av viss närsynthet eller övergång till översynthet. Båda kan behandlas med ytterligare laserbehandlingar olika lång tid efter första ingreppet.

Riskerna med inLASIK (FS LASIK) är samma som vid den traditionella LASIK-operationen men tiofaldigt lägre. Dessa är:

DLK (Diffuse Lamellar Keratitis)

 

Kallas även för Sands of the Sahara (SOS) pga. sitt utseende när man undersöker under mikroskop. DLK är en steril (ej bakteriell) inflammation under hornhinnelocket som förekommer i ca 1/500 – 1/1000 fall. Faktorn som oftast anklagas är spår av maskinolja på knivbladsinstrumentet som användes för LASIK operationen innan FS-lasern kom till. Patienten upplever ingen diskomfort eller synnedsättning men doktorn ser de typiska förändringar redan dagen efter operationen.

Om den lämnas obehandlad kan den orsaka permanent synnedsättning. I de flesta fall räcker det med att föreskriva mera frekvent behandling med ögondroppar. I väldigt få fall kan man behöva lyfta upp hornhinnelocket och spola bort den inflammatoriska substansen. Med tidig diagnos och rätt behandling botas inflammationen till 100 % utan att lämna några men.

Slutligen kan vi tillägga att vi på NOVIUS inte har uppmärksammat några fall med SOS under de senaste 15 åren som vi använder FS LASIK som den primära behandlingsmetoden.

Veck på hornhinnelocket

Mikroveck på locket förekommer ofta, speciellt på patienter med grav närsynthet som genomgår en LASIK operation och inte på de som genomgår en FS LASIK.

De flesta av dessa veck orsakar ingen synnedsättning. Men i mindre än 1 % av fallen orsakar dessa veck synstörningar och behöver slätas ut. Detta görs genom att man lyfter på hornhinnelocket och omplacerar den.

Torra ögon

Torrhet i ögonen förekommer efter LASIK. Av denna anledning föreskrivs till alla som genomgår LASIK, droppar mot torra ögon efter operationen. De flesta behöver använda dessa droppar i 4-5 veckor. Ju torrare ögon man har före operationen desto längre tid tar det efter operationen för normalisering av tårproduktionen. I vissa fall avråder man från laseroperationer just på grund av dålig tårproduktion.

Vid uttalad torrhet kan silikonpluggar i tårkanalikelöppningen användas för att minska utflödet av tårvätska.

Kom i kontakt med oss!

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.