Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

INTACS – Intrastromal corneal segments

INTACS kallas den mikrokirurgiska metoden som stabiliserar keratokonus med hjälp av 1 eller 2 stycken halvcirkelformade segment (ringar) av plast som opereras in i hornhinnans perifera delar. Segmenten är gjorda av ett mycket vävnadsvänligt och välbeprövat plastmaterial. Operationen görs med syfte att släta ut hornhinnan och få patienter som blir kontaktlinsintoleranta pga sjukdomens utveckling att återgå till sina kontaktlinser.

Kort om INTACS-operationen

Ingreppet utförs i lokalanestesi och tar c:a 15 min. Efter att ha skapat två halvcirkelformade tunnlar i hornhinnans periferi , c:a 2/3 dels djup av dess tjocklek, placerar man ringarna i dessa tunnlar.

Den korrigerade effekten uppnås genom ändringen i hornhinnans krökning som ringarna förorsakar. Efter operation kan man känna visst skav och ha ökat tårflöde. Behandling med ögondroppar pågår i c:a 4 veckor.

 

Risker

Det bör betonas att INTACS är ett kirurgiskt ingrepp.Traditionella risker som förknippas med alla typer av kirurgi ( infektion,inflammation ) kan således förekomma,även om de är sällsynta. Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant och diskuteras med dig redan vid förundersökningen.

Fakta om INTACS

  • Mikroimplantat i hornhinnan
  • Återställer formen på hornhinnan
  • Patienten kan återgå till användning av kontaktlinser

 

Enligt gällande regionbestämmelser beträffande säker kontakt med vårdgivare via nätet så kan detta uppnås enbart via Mina vårdkontakter på 1177.se eller via “Mina ärenden Novius”. Ni finner länkar nedan.