Corneal Cross Linking

Tekniken baserar sig på teorin om att kollagen fibrerna i hornhinnan vid keratokonus förlorar sitt egenskap att korslänkas vilket orskar en försvagning av hornhinnan med toppighet (konformighet) som följd.

Hur går Coroneal Cross Linking till?

Genom att använda riboflavin ögondroppar i 30 minuter som sedan aktiveras med UVA-strålning uppstår en sammanflättning av riboflavinet med fibrilerna i hornhinnan med en ökad stabilitet som följd.

Fakta om Corneal Cross Linking

  • Stoppar sjukdomens utveckling
  • Förstärker hornhinnan

Enligt gällande landstingsbestämmelser beträffande säker kontakt med vårdgivare via nätet så kan detta uppnås enbart via Mina vårdkontakter på 1177.se. Ni finner en länk nedan.

Mina vårdkontakter