Corneal Cross Linking

Tekniken baserar sig på teorin om att kollagen fibrerna i hornhinnan vid keratokonus förlorar sitt egenskap att korslänkas vilket orskar en försvagning av hornhinnan med toppighet (konformighet) som följd.

Hur går Coroneal Cross Linking till?

Genom att använda riboflavin ögondroppar i 30 minuter som sedan aktiveras med UVA-strålning uppstår en sammanflättning av riboflavinet med fibrilerna i hornhinnan med en ökad stabilitet som följd.

Fakta om Corneal Cross Linking

  • Stoppar sjukdomens utveckling
  • Förstärker hornhinnan

Enligt gällande regionbestämmelser beträffande säker kontakt med vårdgivare via nätet kan detta uppnås via Mina ärenden NOVIUS direkt på novius.se eller via Mina Vårdkontakter på 1177.se.

Ni finner länkar nedan.

Mina ärenden NOVIUS

Mina Vårdkontakter