Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

LASEK

Lasek är ett bra alternativ för de tillfällen då InLasik inte är att rekommendera. Tiden för återhämtning och läkning är aningen längre jämfört med InLasik. Ögat lokalbedövas under operation så själva behandlingen är smärtfri.

Fakta om LASEK
Är en ytbehandling. Används vid tunna- och/eller platta hornhinnor.

Risker med ögonlaser
För 10-15 år sedan var det inte helt ovanligt att det uppstod mindre kompplikationer i samband med ögonoperationer. I takt med att tekniken har utvecklats har dessa risker blivit mindre och mindre. Med dagens laserteknik är riskerna väldigt små och beskrivs i detalj under varje specifik metod.

Men kan jag bli blind av ögonoperation?
Vi förstår att ett ingrepp av det här slaget kan skapa lite oro. Men i dags datum har ingen blivit blind till följd av en synkorrigerande ögonoperation.

Hur går jag tillväga?
Alla behandlingar inleds alltid med en gratis förundersökning där du får träffa en av våra ögonläkare, väljer du att gå vidare med behandlingen kommer operation och efterkontroll alltid genomföras av samma läkare du träffat vid ditt första besök. Under det första besöket går vi gemensamt igenom din situation och vilken behandling som är genomförbar och att rekommendera. Att boka en tid är enkelt, fyll bara i formuläret här på sidan så kontaktar vi dig snarast eller boka själv den tid som passar Dig via online bokningen.

Kort om LASEK

Det tunna yttersta skiktet på hornhinnan lösgörs med svag spritlösning och undanläggs så att den inte är i vägen för omformningen av hornhinnan med ögonlasern. Därefter tillbakaläggs detta tunna skikt och en kontaktlins tillpassas som skydd för det opererade området. Kontakt linsen har man kvar i 4-5 dagar.

  1. Hornhinnans yttersta skikt (epitelet) lösgörs med en svag spritlösning.
  2. Det lösa epitelet föses undan så att den inte är i vägen för behandlingen.
  3. Laserstrålen eliminerar synfelet genom att forma om hornhinnan.
  4. Den tunna epitelfliken läggs tillbaka som ett skydd och en kontakt lins tillpassas som skydd för det opererade området.

Risker med LASEK

Excimerlaserbehandlingen leder alltid till en viss vävnadsreaktion. Därför bör du vara medveten om, att vissa biverkningar kan förekomma.

Dessa beror vanligtvis på den individuella läknings processen. Till de mest vanliga biverkningarna hör återkomsten av viss närsynthet eller övergång till översynthet. Båda kan behandlas med ytterligare laserbehandlingar olika lång tid efter första ingreppet.

LASEK vs inLASIK

Återhämtning: inLASIK 3-6 timmar | LASEK 4veckor

Läkning: inLASIK 4-6 veckor | LASEK 12 veckor

Värk: inLASIK Ingen värk | LASEK ca 1 vecka

Användning av hjälpmedel vid operationen: inLASIK Ultraexakt laserstråle som skapar en flik med bestämd tjocklek och form.
LASEK -Spritlösning för att lösgöra yttersta skiktet på hornhinnan-Utspädda cellgifter för att kontrollera läkningen.

Tillbaka till arbetet: inLASIK Dagen efter | LASEK Efter 1 vecka.

Frekvens: inLASIK 80% av alla behandlingar. Används som förstahands alternativ vid alla stora internationella centra.
LASEK Används vid tunna eller platta hornhinnor

Stabilitet: inLASIK Den tunna fliken som skapas med inLASIK påverkar inte hornhinnans stabilitet.
LASEK Stabiliteten påverkas inte.

Ombehandlings-frekvens: inLASIK Hos oss är den mindre än 1%| LASEK 2-3%

Pris: inLASIK 12500/öga (två laser maskiner används) | LASEK 10000/öga (en lasermaskin används)

Kom i kontakt med oss!

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.