Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

COVID-19

Åtgärder som vidtas vid Novius Ögonklinik i samband med COVID-19.

1. För att undvika att många patienter samlas samtidigt i väntrummet glesas bokningarna på mottagningen och operationerna ut.

2. Av samma anledning uppmanas patienterna att komma på den exakta planerade tiden och medföljande personer, om sådana finns, ska vänta utanför kliniken under tiden besöket pågår.

3. Vid ingången till kliniken finns en automatisk maskin som levererat en dos desinficerings medel som alla patienter ska använda sig av.

4. Vid receptionen ska legitimation visas utan att lämnas över till personalen.

5. Vi använder inte kontanter utan enbart kortbetalningar.

6. Stolarna i väntrummen är placerade en meter ifrån varandra för att undvika nära kontakt.

7. Vi skakar inte hand.

8. Alla dörrhandtag, instrument och möbler som kommer i kontakt med patienter spritas av efter varje.

9. Är Du sjuk eller har kontakt med andra som är sjuka då STANNAR DU HEMMA. Detsamma gäller för vår personal.