Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

SVT om grumliga linser (Lentis).

Beträffande den stora nyheten om defekta (grumliga) linser på SVT så har vi, ögonkirurger på Novius ögonklinik, avsagt oss användningen av denna produkt redan när linsen kom in på den Svenska marknaden för mer än 10 år sedan eftersom den inte motsvarade de högt ställda krav vi alltid har på linsprodukter som vi använder i samband med ögonoperationer och som ska förbli i patienters ögon för resten av deras liv.

Vi framförde vår reservation om produkten till både leverantören och kollegorna redan från början.
Vi är alltså inte bland de 56 ögonkliniker i Sverige som har använt denna lins.