LASEK Ögonlaser – Gratis undersökning | Novius Ögonklinik

LASEK

LASEK (Laser-Assisted Sub-Epithelial Keratectomy) är en alternativ ögonlasermetod för korrektion av olika synfel som närsynthet, astigmatism och låggradig översynthet. Den kallas även för ELSA.

Om du väljer att göra din LASEK behandling hos oss så kan vi hjälpa dig fastställa om dina ögon är passande för denna typ av behandling genom en gratis undersökning.

Kort om LASEK

Det tunna yttersta skiktet på hornhinnan lösgörs med svag spritlösning och undanläggs så att den inte är i vägen för omformningen av hornhinnan med ögonlasern. Därefter tillbakaläggs detta tunna skikt och en kontaktlins tillpassas som skydd för det opererade området. Kontakt linsen har man kvar i 4-5 dagar.

  1. Hornhinnans yttersta skikt (epitelet) lösgörs med en svag spritlösning.
  2. Det lösa epitelet föses undan så att den inte är i vägen för behandlingen.
  3. Laserstrålen eliminerar synfelet genom att forma om hornhinnan.
  4. Den tunna epitelfliken läggs tillbaka som ett skydd och en kontakt lins tillpassas som skydd för det opererade området.

Risker med LASEK

Excimerlaserbehandlingen leder alltid till en viss vävnadsreaktion. Därför bör du vara medveten om, att vissa biverkningar kan förekomma.

Dessa beror vanligtvis på den individuella läknings processen. Till de mest vanliga biverkningarna hör återkomsten av viss närsynthet eller övergång till översynthet. Båda kan behandlas med ytterligare laserbehandlingar olika lång tid efter första ingreppet.

LASEK vs inLASIK

Återhämtning: inLASIK 3-6 timmar | LASEK 4 veckor
Läkning: inLASIK 4-6 veckor | LASEK 12 veckor
Värk: inLASIK Ingen värk | LASEK ca 1 vecka
Användning av hjälpmedel vid operationen: inLASIK Ultraexakt laserstråle som skapar en flik med bestämmd tjocklek och form.
LASEK -Spritlösning för att lösgöra yttersta skicktet på hornhinnan-Utspädda cellgifter för att kontrollera läkningen.

Tillbaka till arbetet: inLASIK Dagen efter | LASEK Efter 1 vecka
Frekvens: inLASIK 80% av alla behandlingar. Används som förstahands alternativ vid alla stora internationella centra.
LASEK Används vid tunna eller platta hornhinnor
Stabilitet: inLASIK Den tunna fliken som skapas med inLASIK påverkar inte hornhinnans stabilitet.
LASEK Stabiliteten påverkas inte.

Ombehandlings-frekvens: inLASIK Hos oss är den mindre än 1%
| LASEK 2-3%

Pris: inLASIK 17500/öga (två laser maskiner används) | LASEK 12500/öga (en lasermaskin används)

Fakta om LASEK
• Ytbehandling.
• Används vid tunna- och/eller platta hornhinnor.

Kom i kontakt med oss!

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.