Laserrobotassisterad linsoperation

Novius Ögonklinik har inkorporerat i sin verksamhet CATALYS® Precision lasersystem för att användas vid utförandet av linsoperationer. Vi är den första kliniken i Sverige och bland de första i Skandinavien att använda ett avancerat så kallad ”femtosecond” laserrobotsystem för denna typ av kirurgi.

Att utföra linsoperationerna (RLE och gråstarr) med laserrobotassistans ger oss fantastisk reproducerbarhet, precision, säkerhet och ger oss även möjligheten att utföra en skonsammare operation. Förutom allt detta kan vi i ett tidigt skede presentera för landets patienter med gråstarr som är i behov av en operation, innovativa och förbättrade intraokulära linser speciellt anpassade för operationer genomförda med laserrobotassisterad linskirurgi©. Dessa linser ger en bättre centrering över den optiska axeln vilket leder till nästintill eliminering av störande optiska effekter samtidigt som den utmärkta synskärpan bibehålls över tiden eftersom linsen inte riskerar att decentrera.

Lasern verkar under ständig och oavbruten tredimensionell kontroll av en inbyggd optisk tomograf som avbildar de olika anatomiska strukturer och leder laserstrålen i det av kirurgen förutbestämda operationsmönstret.

Bakgrund

Våra seniora ögonkirurger har varit involverade i utvecklingen av linskirurgiska tekniker i över 25 år och fortsätter att vara dedikerade till att erbjuda patienterna tillgång till ögonkirurgi i världsklass genom sin långvariga erfarenhet och allmänt accepterad skicklighet samt genom användningen av avancerad teknologi och operationsrutiner.

Medan linskirurgin är en av de vanligaste typerna av ögonkirurgiska ingrepp som utförs med utmärkta resultat av Novius kirurgerna, är det samtidigt ett tekniskt komplicerat ingrepp och kräver betydande kirurgisk skicklighet för att genomföra det stora antalet manuellt levererade operationssteg. Våra kirurger har inkorporerat femtosecond lasern i linskirurgin som under deras kontroll kan leverera följande:

Fördelar

Laserrobotassisterad linsoperation på Novius Ögonklinik
1. Manuell kapsulotomi 2. Kapsulotomi med CATALYS

  • Skapar ”perfekta” och reproducerbara snitt, i fråga om storlek, läge och arkitektur utan att använda ett knivblad. Detta är viktigt för att få självtätande, ”suturfria” snitt och för att hjälpa till att förebygga infektioner.
  • Skapar en perfekt centrerad och med förutbestämd storlek kapsulotomi (runt snitt på den mänskliga linsens framsida) . Dess perfekta form, centrering och storlek skapad av CATALYS spelar en avgörande roll för centrering av den nya artificiella linsen, vilket kan ge bättre syn, särskilt när den används i kombination med multifokala, toriska och andra komplexa intraokulära linsimplantat.
  • Mjukar upp kristallinlinsen (den mänskliga linsen). Detta tillåter kirurgen att använda mindre ultraljudsenergi för borttagningen av densamma vilket är skonsammare för ögat.
  • Skapar möjlighet till exakta i storlek och placering snitt på hornhinnan för att minimera eller eliminera befintlig astigmatism.

Laserrobotassisterad linskirurgi© utrustar Novius kirurgerna med ett precisionsinstrument som levererar ett antal av de manuella operationsstegen på ett tryggare, mer exakt och mer skonsamt sätt.

Fakta om laserroboten
Fördelar

  • Precision
  • Reproducerbarhet
  • Säkerhet

Kom i kontakt med oss!

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.