RLE – Refractive Lens Exchange

RLE är operationsmetoden som korrigerar olika typer av synfel (närsynthet, översynthet, astigmatism) genom att avlägsna ögats egen lins.

Samma metod används även för behandling av ålderssynthet. I själva verket innebär detta att man utför en gråstarrs operation på ett öga där linsen fortfarande är klar (utan gråstarr).

Kort om RLE operationen

Operationen görs i lokalbedövning och är helt smärtfri. Det tar ca 10 min att utföra själva ingreppet. Man opererar ett öga i taget.

Via ett minimalt snitt vid sidan om hornhinnan tas den egna linsen bort genom finfördelning och utsugning med ultraljudsteknik. Därefter sätter man in en konstgjord plastlins. Dessa linser är högteknologiska produkter individuellt skrädarsydda för att uppnå högsta möjliga optiska kvalitet.

Den nya linsen kan dock inte akommodera. Denna typ av operation lämpar sig därför för patienter som redan befinner sig i den åldern då den egna linsen ändå förlorat sin naturliga förmåga att akommodera. I vissa extrema fall kan den dock övervägas även hos yngre patienter.

Vanligtvis uppnås mycket god synskärpa redan dagen efter operation. Ögondroppar används under 3-4 veckor.

Ögat vid RLE – Refractive Lens Exchange

  1. Vid närsynthet är ögat för långt eller hornhinnan för krökt. Strålarnas brytningspunkt hamnar därför framför näthinnan vilket leder till oskarp syn.
  2. Genom att byta ut den egna (humana) linsen med en konstgjord lins av förbestämd styrka (IOL) ändrar man ögats brytningsförmåga.
  3. Detta leder till en mycket exakt förskjutning av strålarnas brytningspunkt som nu hamnar på sin rätta plats, näthinnan. Resultatet blir normal synskärpa.

Fördelar & risker med RLE

  • Snabb synrehabilitering
  • Enkla rutiner

Risker

Det bör betonas att RLE är ett kirurgiskt intraoculärt ingrepp. Traditionella risker som förknippas med alla typer av kirurgi (infektion,inflammation) kan således förekomma,även om de är sällsynta. Sällan förekommande vid RLE är också komplikationer som näthinneavlossning eller svullnand av ”gula fläcken”.

Alla förutsägbara risker övervägs förstås noggrant och diskuteras med dig vid förundersökningen.

Intraokulära linser

Intraokulära linser

1. Tecnis MF. Asfärisk multifokal lins.
Tecnis är den först lanserade asfäriska teknologin på marknaden.Denna multifokala lins har också en trappstegsformad svarvning på ena ytan som gör att ljusstrålarna bryts på så sätt att man får bra syn både på långt och nära håll. Närseendet med denna lins ligger på ca 35 – 40 cm. Produceras i Akryl.

2. ReStore +3.
Asfärisk multifokal lins. Denna lins har en trappstegsformad svarvning på ena ytan som gör att ljusstrålarna bryts på så sätt att man får bra syn både på långt och nära håll. Närseendet är på 40 – 45 cm. Produceras i Akryl.

3. AcryLISA MF Toric.
Asfärisk, torisk och multifokal lins. Den modernaste av alla linser. Svarvad för att korrigera brytningsfel samtidigt som den återställer synen både på långt och nära håll. Kräver specialbeställning och specifik operationsteknik. Närseendet ligger på 40 – 45 cm.Produceras i acryl.

Fakta om RLE

  • Fördelar
  • Snabb synrehabilitering
  • Enkla rutiner

Kom i kontakt med oss!

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.