Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

Ögonsjukvård

Novius Ögonklinik är godkänd av Region Stockholm inom vårdval Stockholm för:

 • Kataraktoperationer (gråstarr)
 • Specialiserad ögonsjukvård i öppenvården

Det innebär att vi som ögonklinik uppfyller alla ställda krav och att Du som patient kan välja att komma till oss med eller utan remiss. Du behöver bara be Din Optiker eller husläkare att skicka en remiss eller ringa/maila och boka en tid själv.

Vi tillämpar förstås landstingstaxan för patientavgiften:

– Läkarbesök på specialistmottagning 250 kr

– För alla som är yngre än 18 och äldre än 85 år tillämpas inga patientavgifter.

Fakta om Landstingsvård

Novius Ögonklinik är godkänd av Stockholms Läns Landsting för:

 • Kataraktoperationer (gråstarr)
 • Specialiserad ögonsjukvård i öppenvården
 • Kliniken är kopplad till ”1177”.

 

Enligt gällande regionbestämmelser beträffande säker kontakt med vårdgivare via nätet så kan detta uppnås enbart via Mina vårdkontakter på 1177.se eller via “Mina ärenden Novius”. Ni finner länkar nedan.

Varför välja Novius

Det finns flera anledningar till att välja oss för Dina ögonbesvär. Några av de är:

 • Våra Ögonläkare (kirurger) har 35 års erfarenhet.
 • Du träffar alltid en och samma ögonläkare.
 • Vid behov opereras Du av ögonkirurger med mer än 40000 genomförda operationer.
 • Kliniken ä utrustad med modern apparatur för diagnostik och operationer.
 • Kliniken är kvalitetssäkrad via Kvalprak.
 • Korta väntetider.
 • Kliniken är kopplad till ”Mina Vårdkontakter”.

 

      Logga in på 1177