Synfel - Behandla brytningsfel med ögonlaser | Novius Ögonklinik

Synfel

För behandling av de olika synfelen tillämpas olika typer av ingrepp som kallas refraktiva. Alla dessa ingrepp syftar till att ändra ögats brytningsförmåga så att ljusstrålarna ska kunna fokuseras på rätt plats, nämligen näthinnan.

För Din säkerhet använder vi dels modern ögonlaser med oslagbar precission samt alla andra beprövande metoder för synfelskorrigering. De olika ingreppen kompletterar varandra och tillåter valet av en skräddarsydd behandling för varje enskilt fall som syftar till bästa möjliga resultat beroende på de individuella förutsättningarna.

Valet av metod eller kombination av metoder avgörs först sedan man blivit grundligt undersökt av våra ögonläkare och alltid i samråd med dig.

De allra flesta blir av med sitt synfel helt och hållet. Man måste dock vara medveten om att hos ett fåtal personer kan resultatet mer eller mindre påverkas av individuella faktorer som har att göra med vävnadsreaktionen och läkningen.

Skulle i sådana fall en kompletterande behandling bedömas leda till märkbar förbättring av synen, görs denna kostnadsfritt.

Kom i kontakt med oss!

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.