Närsynthet – Myopi

Närsynthet eller myopi är oförmågan att se tydligt på långt håll. Närsynthet uppstår när en persons öga är för långt eller dess hornhinna för krökt.

I båda fallen bryts ljusstrålarna framför näthinnan. Ju längre mot mitten av ögat fokuseringen hamnar desto mera grav form av närsynthet föreligger. Närsyntheten indelas i lätt, måttlig och grav. Den kan även vara kombinerad med astigmatism.

För behandlingen av närsyntheten kan man använda sig av olika operativa metoder beroende på de individuella förutsättningar och närsynthetens grad.

Ögat vid närsynthet - Myopi

Vanliga behandlingar för närsynthet

Ögonlaser

Laserbehandlingar på hornhinnans yta (LASEK) eller på djupet (inLASIK) kan användas för att korrigera lätt till måttlig närsynthet och i visa fall även grav samt kombinationen med brytningsfel om de rätta förutsättningarna föreligger.

Linsoperationer

Vid grav närsynthet där ögonlasern inte kan användas, har man möjlighet att korrigera synfelen genom att lägga in en extra tunn lins i ögat. Metoden kallas ICL (Intraocular Collamer Lens).

Fakta om närsynthet

  • Mer än 35% av befolkningen i Sverige drabbas
  • Suddig syn på avstånd

Kom i kontakt med oss!

Vill du ha mer information fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast eller boka själv en kostnadsfri konsultation online genom att trycka på knappen under kontaktformuläret.