Utför dina ärenden på Novius via en säker anslutning med bank id.

Torr AMD

Torra förändringar på gula fläcken eller torr AMD (från engelskan Age-related Macular Degeneration) kan utan behandling förvärras med åldern och leda till synförlust.

 

Torr AMD påverkar din syn gradvis på följande sätt:

Synförlust: I takt med att din AMD förvärras kan ditt centrala synfält bli suddigt eller förvrängt, eller förloras helt. Detta påverkar din förmåga att känna igen ansikten, läsa, se på TV och andra delar av ditt liv.

Centralt synfält på patient med torr AMD
Centralt synfält på patient med torr AMD

Förlust av kontrast: Det blir svårare att se texturer och kontraster. Detta kan göra det svårt för dig att gå på ojämna golv och trappor, vilket kan öka risken för fallolyckor.

Försämrat djupseende: Svårigheter att bedöma avstånd kan leda till olyckor.

Dålig tolerans för ljusförändringar: Svårigheter att anpassa dig till ljusförändringar och ökad blädning.

Behov av starkare ljus: Du kan behöva mer ljus när du gör saker under dagen t.ex. när du läser, lagar mat och utför andra vardagliga aktiviteter.

NOVIUS är den första och för närvarande enda kliniken i Sverige att utföra behandlingar mot torr makula degeneration (torr AMD).

Enligt studier utförda på tusentals patienter över 60 års ålder löper 10-54% av patienterna med torr AMD risk att utveckla synförsämring som leder till synförlust under en 10-års period från diagnostiseringen beroende på stadiet av torr AMD vid debuten.

Valeda Light Delivery System är den första godkända behandlingen för torr AMD som använder fotobiomodulering (PBM).

Patient som har genomgått behandling med Valeda. Fotobiomodulering (PBM)
Patient som har genomgått behandling med Valeda.

Den applicerar ljus med olika våglängder på ditt öga för att stimulera energiproduktionen i syncellerna och förbättra deras förmåga att fylla sin funktion.

Behandlingen rekommenderas utföras två gånger per år och varje omgång innefattar nio behandlingar under tre veckor. Själva behandlingen tar ca 5 minuter per öga.

Förändringarna på gula fläcken dokumenteras med fotografering och OCT (optisk tomograf) både för och efter avslutad grupp av behandlingar för att jämföra och påvisa den eventuella anatomiska förbättringar som uppstår. Den stora positiva effekten av behandlingen är stimulering av energiproduktionen i syncellerna som oftast inte är upptäckbar med dagens kända avbildningsmetoder.

Resultatet man eftersträvar är att genom den ökande energiproduktionen förlänga perioden med bibehållen syn med ca 7-8 år. Internationella studier har visat att det är ett mål som kan uppnås med fotobiomodulering.

Ni kan läsa mera om detta på de publicerade studierna:

Kom i kontakt med oss!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.